Eisen aan een KVO bedrijf

Eisen aan een KVO Bedrijf

Door het keurmerk wordt een strenge selectieprocedure aangehouden voordat een bedrijf zich kan aansluiten. Naast een aantal processtappen, worden bijvoorbeeld ook relevante referenties nagetrokken voor de kwaliteitsbeoordeling van reeds uitgevoerd werk. Verder zijn er nog een aantal procesmatige en controlerende waarborgen die de opdrachtgever extra zekerheid geven. Extra bijkomstigheid is dat het bedrijf een degelijke en onafhankelijke beoordeling van zijn bedrijf krijgt.

De selectieprocedure leidt tot een ondertekende overeenkomst, waarin alle relevante afspraken worden vastgelegd. De looptijd van het certificaat is telkens 1 jaar, met hieropvolgend een herbeoordeling.

Klik op de volgende link voor een verkort overzicht: KVO verkorte info Leverancier v0.2

Eisen

Alle eisen met betrekking tot de organisatie en werkuitvoering zijn verzameld in de erkenningsregeling DN14-0801. Deze omvat oa. eisen op het gebied van wettelijke verplichtingen, garantiewerkzaamheden, klachtenprocedures en financiele positie. Daarnaast dient elke deelnemer zich te houden aan de klantvriendelijke gedragscode KVO m.b.t. communicatie met de opdrachtgever, offerte- en contractvorming.

Om de kwaliteit te blijven waarborgen, vindt er minimaal 1x per jaar een structurele (her)beoordeling plaats. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal er vanuit het KVO steeksproefsgewijs een controle op het werk plaatsvinden.

Voor opdrachtgevers

Op zoek naar meer zekerheid over de professionele kwaliteit voor uw uit te voeren opdracht(en)?

Voor bedrijven

Uw bedrijf onderscheiden op betrouwbaarheid en professionele kwaliteit voor huidige en toekomstige opdrachtgevers?

Menu