Doelstelling

Doelstelling

Stichting Keurmerk Vertrouwd Onderhoud streeft de volgende doelstellingen na:

  • herkenbaar maken van de kwaliteit van uitvoerende bedrijven op het gebied van (ver)bouw en onderhoud van onroerend goed
  • stimulering van verbetering relevante bedrijfsprocessen voor een goede bedrijfsuitvoering
  • bieden van waarborgen aan de opdrachtgevers
  • profileren van de bedrijfstak

Erkenningsregeling

Alle eisen die gesteld worden aan de relevante bedrijfsprocessen van de deelnemende bedrijven, staan omschreven in de erkenningsregeling DN1601-118w, waarvan de klantvriendelijke gedragscode voor KVO bedrijven een onderdeel van is.

Tevens stelt Stichting Keurmerk Vertrouwd Onderhoud zichzelf als doel het aanbod en de diversiteit in gecertificeerde bedrijven per categorie onderhoud en (ver)bouw zo groot mogelijk te maken, zonder de doelstelling van waarborgen aan opdrachtgevers uit het oog te verliezen. Daarbij zullen erkenningsregeling en certificatie eisen zo transparant mogelijk zijn.

Tot slot zal Stichting Keurmerk Vertrouwd Onderhoud zich inspannen om de product- en diensten ontwikkeling voor alle partijen te optimaliseren.

Voor opdrachtgevers

Op zoek naar meer zekerheid over de professionele kwaliteit voor uw uit te voeren opdracht(en)?

Voor bedrijven

Uw bedrijf onderscheiden op betrouwbaarheid en professionele kwaliteit voor huidige en toekomstige opdrachtgevers?

Menu