Vertrouwd onderhoud? Herken het!

Kies voor zekerheid: kies voor een bedrijf met het Keurmerk Vertrouwd Onderhoud

Herken vertrouwd onderhoud

Het keurmerk is een logische stap; zowel vastgoed- als woningeigenaren hebben de voortdurende wens om meer zekerheid te krijgen over de kwaliteit van uit te voeren onderhoud. Keurmerk Vertrouwd onder- houd biedt hiervoor een stabiele basis.

Het KVO-effect onderhouddddddd

Voor bedrijven die zijn aangesloten bij het Keurmerk is kwaliteit van uitvoering, service en materialen een continue proces van optimalisatie. Het is dan ook geen toeval dat deze bedrijven elkaar opzoeken in de totale dienstverlening aan de opdrachtgever.

Voor opdrachtgevers

Op zoek naar meer zekerheid over de professionele kwaliteit voor uw uit te voeren opdracht(en)?

Voor bedrijven

Uw bedrijf onderscheiden op betrouwbaarheid en professionele kwaliteit voor huidige en toekomstige opdrachtgevers?

Keurmerk Vertrouwd Onderhoud staat voor openheid

Menu